VITAJTE v členskej sekcii v produkte BaZi roku 2018 MAXI.

 

Popis produktu:

Videá

1. Predstavenie roka 2018  (21:42 min)
– ukončenie roka 2017
– lekcia roka 2018
– predstavenie roka 2018
– analýza roka
– analýza piatich elementov v roku 2018
– analýza odvetví na rok 2018

2. Ako pracovať s BaZi tabuľkou – MAXI  (15:38 min)
– členenie a čítanie BaZi tabuľky
– význam jednotlivých častí BaZi tabuľky
– 5 štruktúr

3. Analýza 12 zvieracích znakov – 1.časť  (53:46 min)
– 12 zvierací­ch znakov a ich vplyv na váš život v roku 2018
– Had – Kôň – Koza – Opica – Kohút – Pes

4. Analýza 12 zvieracích znakov – 2.časť  (54:54 min)
– Prasa – Potkan – Byvol – Tiger – Zajac – Drak
– ako pracovať so získanými informáciami – príklady
– časové odporúčania

5. Aktivácia osobnej BaZi tabuľky  (68:05 min)
– odporúčania pre jednotlivé typy osobností na rok 2018
– práca s piatimi štruktúrami a ich analýza
– aktíva, predaj, zisk, hotovosť vo vašej BaZi tabuľke v roku 2018
– analýza možností príjmov, bohatstva a peňazí vo vašej BaZi tabuľke na rok 2018
– vaše možností rastu a expanzie v roku 2018
– návod a postup ako pracovať so získanými informáciami

Skriptá

1. Ako si vytvoriť BaZi tabuľku

2. BaZi roku 2018 MAXI

 

Špecifikácia produktu:

Videá nie sú povolené k stiahnutiu.

Skriptá sú povolené k stiahnutiu a následnému vytlačeniu.

 

Prístup k tomuto produktu máte v členskej sekcii do 31.12.2018.

 

Potrebné technické vybavenie:

– pripojenie na internet.

Videá

Video 1 - Predstavenie roka 2018

Video 2 - Ako pracovať s BaZi tabuľkou

Video 3 - Analýza 12 zvieracích znakov - 1.časť

Video 4 - Analýza 12 zvieracích znakov - 2.časť

Video 5 - Aktivácia osobnej BaZi tabuľky

Skriptá

Návod ako si vytvoriť BaZi tabuľku

BaZi roku 2018 MAXI