Pôvod metódy BaZi

BaZi (čínska astrológia) je staré umenie – veda, ktorá sa dnes úspešne aplikuje do nášho moderného života.

Je jednou z metód čínskej metafyziky, ktorá sa zaoberá skúmaním a študovaním ľudí, ich životov a osudov.

Fungovanie metódy BaZi

BaZi prekladá dátum narodenia – rok, mesiac, deň a hodinu do čínskych znakov.

Analýzou ich vzájomných vzťahov, usporiadania a kombinácií získavame informácie.

Analyzovať môžeme dôležité oblasti ako je rodina, priatelia, vzťahy, bohatstvo, slávu, uznanie, kariéru, štúdium, partnerstvo, podnikanie a takmer každý iný dôležitý aspekt nášho života.

Čo získate metódou BaZi?

Získate informácie, ktoré vám pomôžu nasmerovať sa, zacieliť, rozhodnúť, pochopiť príčiny a následky vašich životných skutočností.

  • BaZi odhaľuje ľudský potenciál. Kto ste.
  • Odkrýva silné a slabé stránky.
  • Osobné vnútorné nastavenia, postoje, správanie.
  • Osobné vnútorné a vonkajšie boje.
  • Ukazuje vám ako vyzerá váš maximálny potenciál a aká je vaša cesta k jeho dosiahnutiu.
  • Aké máte možnosti, zdroje a dary.
  • K čomu vaša osobnosť prirodzene inklinuje.
  • Ako máte spojené vaše túžby s vašimi skutočným potenciálom a talentmi. Po čom túžite a na čo reálne máte kapacitu.
  • Aké výzvy máte ako osobnosť.
  • Ktoré akcie a rozhodnutia sú podstatné, keď chcete dosahovať lepšie výsledky a profitovať z toho čo máte vrodené.
bazi1

Informácie získané z BaZi vám pomôžu vidieť veci z viacerých uhlov, mať lepšie možnosti, robiť rozhodnutia na základe informácií a konať správne akcie.

Poznaním osobného BaZi získate informácie, ktoré vám pomôžu VIDIEŤ veci INAK. Urobené ROZHODNUTIA budú LEPŠIE a KVALITNEJŠIE. Uvedomíte si svoje MOŽNOSTI. Pochopíte, čo máte ROBIŤ, aby ste vytvárali ZMENY v ŽIVOTE.

Získané informácie vám pomôžu šetriť čas, energiu, peniaze a sklamania.

Je veľkou výhodou poznať svoje osobné BaZi.

Metóda BaZi sa používa sa pre potreby jednotlivcov alebo skupiny.

八字 BaZi je analytická metóda

JEDNOTLIVCI

používajú metódu BaZi ako nástroj na sebakoučing, na spoznanie svojej charakteristiky a výnimočnosti. Aby porozumeli fungovaniu svojej osobnosti a vzťahom, ktoré vytvárajú. Aby vedeli nasmerovať svoju pracovnú a kariérnu oblasť smerom, ktorý je v súlade s ich danosťami a predpokladmi.

SKUPINY

ako tímy a firmy používajú BaZi pri rozvoji svojich ľudí, pri analýze a reštrukturalizácií členov tímu, manažmentu. V tejto oblasti získané informácie z BaZi slúžia ako podklad pri rozhodovaní a nastavení mechanizmu fungovania ľudí pri ich vzájomnej spolupráci a dosahovaní výsledkov.

Rýchla správa

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer - Orlando Front end Developer - Full Stack Developer - contact form 7 - contact form 7 mailchimp - mailchimp for Wordress