“Vďaka Júlií som si uvedomila mnohé doteraz nepovšimnuté, no dôležité veci, ktoré ovplyvňujú môj osobný a pracovný život. Ani naši najbližší nemusia vždy jasne vidieť to, čo je v nás, v našom vnútri. Ale keď o tom vieme, môžeme s tým pracovať a naplno to využiť. Viem ako fungujem, čo je pre mňa dôležité. Všímam si na sebe veci, ktoré som si neuvedomovala. Otvorili sa mi oči. Keď má človek dostupné takéto informácie už v mladom veku, vie sa rýchlejšie rozhodnúť a nasmerovať sa na tú ” najjednoduchšiu” cestu života.”