“Seminár nám dal jedinečné možnosti kvalitne sa pripraviť na rok 2016. Naše plány, rozhodnutia a činy tak môžeme dať do súladu s rokom 2016 a tak efektívne využiť jeho silu s prihliadnutím na rizika tohoto roka. Vieme, v akých oblastiach nás čakajú nástrahy, a tiež to, ktoré veci pôjdu jednoduchšie.