“Po absolvovaní BaZi programu som pochopil na akých svojich hodnotách a talentoch mám postaviť svoju kariéru, aby som mohol maximálne využiť svoj potenciál, efektívne dosahoval výsledky a zvyšoval príjem.”