“Konzultácie s Júliou sú ako skladačka. Postupne sme skladali aspekty môjho života: osobnosť, kariéra, vzťahy. Získal som tak komplexný pohľad na to, ako fungujem do vnútra aj navonok. Teraz môžem cielenejšie a vedomejšie pracovať na sebe v súlade s mojou osobnosťou a danosťami.”