Lea

“Vďaka Júlií som si uvedomila mnohé doteraz nepovšimnuté, no dôležité veci, ktoré ovplyvňujú môj osobný a pracovný život. Ani naši najbližší nemusia vždy jasne vidieť to, čo je v nás, v našom vnútri. Ale keď o tom vieme, môžeme s tým pracovať a naplno to využiť. Viem ako fungujem, čo je pre mňa dôležité. Všímam…

Celý článok

Róbert

“Konzultácie s Júliou sú ako skladačka. Postupne sme skladali aspekty môjho života: osobnosť, kariéra, vzťahy. Získal som tak komplexný pohľad na to, ako fungujem do vnútra aj navonok. Teraz môžem cielenejšie a vedomejšie pracovať na sebe v súlade s mojou osobnosťou a danosťami.”