Martin

“Po absolvovaní BaZi programu som pochopil na akých svojich hodnotách a talentoch mám postaviť svoju kariéru, aby som mohol maximálne využiť svoj potenciál, efektívne dosahoval výsledky a zvyšoval príjem.”

Lea

“BaZi stretnutia mi pomohli odkryť a identifikovať môj jedinečný potenciál na vytváranie bohatstva. Je zaujímavé, že bohatstvo je ako mozaika, ktorá sa skladá z rôznych časti. A práve BaZi pomáha odhaliť práve tie naše jedinečné aspekty, aby ste mohli svoj potenciál maximálne využiť a dosiahnuť tie správne ciele.”

Róbert

“Na stretnutiach sme zostavili môj vzorec fungovania a úspechu. Považujem to za cyklus cielených rozhodnutí a krokov na budovanie bohatstva cez moje autentické schopnosti.”