Alica

“Každý rok sa zúčastňujem seminára BaZi ročné plánovanie. Pomáha mi zorientovať sa v základných otázkach, na čo sa mám v danom roku zamerať. Všetky informácie, ktoré som obdržala na seminároch boli pre mňa užitočné a vždy som ich patrične využila. Život je krásna hra a BaZi je ako žolík v rukáve. ;-)”