FotorCreated5_webuvod

68 €

Nech ste kdekoľvek, študujte a zoznamujte sa s metódou BaZi, s umením čínskej metafyziky.

Spoznávajte svoj osobný BaZi DNA kód.

Poznávajte seba vo všetkých oblastiach svojho života.

Naučte sa spoznávať aj iných podľa ich unikátneho BaZi DNA kódu.

Katalógové číslo: OV-001. Kategórie: .

Čo sa naučíte v priebehu vzdelávania o metóde BaZi a jej aplikácií:

– získate základy troch metód čítania BaZi tabuľky:  palácové čítanie, analýza piatich elementov a obrázkové čítanie,

– dozviete sa základné koncepty metódy BaZi, ich význam a fungovanie,

– získate informácie o tom, čo tvorí BaZi tabuľku a význam jednotlivých častí vo vašom živote,

– prejdete prípadovými štúdiami a cvičeniami, kde budete aplikovať informácie do praxe,

– získate praktické informácie o tom ako pracovať s BaZi tabuľkou a ako v nej hľadať odpovede na otázky týkajúce sa vašej osobnosti, silných a slabých stránok, povahe vášho charakteru atď.

 

Metódu BaZi v tomto produkte používame a učíme sa s ňou pracovať v jej aplikačnej rovine, to znamená, že získané informácie viete hneď od začiatku používať.

 

Čo sa naučíte čítať o sebe a iných v online vzdelávacom produkte Základy čítania BaZi tabuľky:

– informácie o vašej osobnosti, identite, o tom, kto ste,

– ako fungujete v domácom prostredí, pri blízkych priateľoch,

– ako sa správate a fungujete v práci a pôsobíte navonok,

– ktoré sú vaše silné a slabé stránky,

– ktoré vaše vlastnosti sú tie na ktoré sa viete naozaj spoľahnúť a sú stabilné,

– ktoré vaše vlastnosti využívate v rôznych oblastiach svojho života,

– ktoré vaše vlastnosti je vhodné rozvíjať,

– informácie o svojom potenciály.

 

Naučíte sa spoznávať aj ľudí okolo seba prostredníctvom čítania z ich BaZi tabuľky. Otvoria sa pred vami nové možnosti a rozšírite si uhol pohľadu vnímania nielen vás, ale aj ľudí okolo.

 

Online vzdelávací produkt Základy čítania BaZi tabuľky je určený:

– pre začiatočníkov štúdia metódy BaZi,

– pre priaznivcov metódy BaZi,

– ako aj pre tých, ktorí metódu BaZi poznajú a chcú si doplniť nové informácie a vedomosti.

 

Špecifikácia a obsah produktu:

Tri videá – videá nie sú povolené k stiahnutiu – máte k nim ročný prístup v členskej sekcii BaZi.sk.

– Učebné skriptá: Základy čítania BaZi tabuľky – sú povolené k stiahnutiu a následnému vytlačeniu.

– Skriptá s návodom: Ako si vytvoriť BaZi tabuľku – sú povolené k stiahnutiu a následnému vytlačeniu.

 

Potrebné technické vybavenie:

– pripojenie na internet.

 

Prístup k tomuto produktu v členskej sekcii máte 12 mesiacov.

Dvanásť mesiacov vám začína plynúť od dátumu, kedy od nás obdržíte email s informáciou, že vaša objednávka je vybavená a že vaše objednané produkty si môžete pozrieť vo vašom účte na našich stránkach.

 

Dôležité informácie!

Zakúpením online vzdelávacieho produktu Základy čítania BaZi tabuľky získate Váš osobný prístup do členskej sekcii BaZi.sk. Nie je povolené zdieľať tretím osobám: vaše prístupové údaje do členskej sekcie ani obsah produktu – videá a skriptá. Celý produkt samozrejme podlieha zákonu o autorských právach.